Pár slov o mě a mé práci

Pro mojí duchovní práci používám jméno Mirabel, jeho latinský původ je od slova "mirabilia" nebo-li "zázrak" - a právě zázračné utváření náš život charakterizuje. Občanské jméno nepoužívám v kontaktu se širokou veřejností. V magii stačí znát jméno osoby a mít něco osobního, čeho se dotýkala či alespoň fotografii, abyste vykonali rituál. Na světě se potuluje mnoho "duchovních hledačů" a větších či menších bláznů, kteří ve své touze po "poznání" dělají všelijaké pokusy a já odmítám být jejich součástí...

Miluji harmonii a soulad mysli. Učím druhé, jak vytvářet harmonické životy a domovy. Je to celistvá práce zahrnující principy vnitřního myšlení, uspořádání životního prostoru v souladu s energií a dle zásad Feng Shui, využití zákonitostí magie, vše v takovém poměru, abychom byli maximálně podpořeni na naší cestě životem.

Od dětství mám dar komunikace s astrálním světem, od malička mě navštěvovaly duše a jiné bytosti. Nejprve mě to těšilo, potom následovalo období strachu, a teprve později blíže k dospělosti jsem se naučila, jak s nimi pracovat, komunikovat a se vším si poradit. Dnes jejich svět vnímám jako bezpečnější a milejší, než ten náš - platí tam pravidla a nelze je porušovat... Tyto zkušenosti mě dovedly až k práci s vymítáním a očistou prostor a osob. Mohu vám pomoci, pokud máte problém s nechtěnými "obyvateli" ve vašich domovech či jiných prostorech. Většina z nich není přímo nebezpečná, ale žití s nimi vám může způsobit únavu, nespavost, bolesti hlavy, stavy bez nálady a bez chuti k životu, depresivní stavy aj. Vážnějšími projevy jsou přímé fyzické útoky či série nešťastných náhod, neúspěchů a neštěstí... Nedoporučuji snažit se řešit tyto situace sami, pokud nemáte zkušenosti, problém tak můžete zhoršit!

Během dospívání jsem objevila schopnost předvídat životní okamžiky, kterou jsem z počátku využívala pro určení výsledku zkoušek na škole, nebo když jsem se ocitla v neočekávané situaci. Jak šel čas, má dovednost získala zájem rodiny a přátel, kteří mě žádali o předpověď výsledku jejich situace či problému. Později jsem pro svou práci začala používat i karty a kyvadlo pro upřesnění dotazů a problémů. Často se dnes setkávám s tím, že předpovím výsledek pro nějakou událost a tento výsledek přijde, až po odžití všech okolností současného stavu. Tedy na otázku, jestli něco dobře dopadne, dostanu odpověď, která se týká opravdového konce problému a není jen předpovědí pro momentální stav. Umím stanovit příčinu vašich problémů a navrhnout řešení vaší situace. 

Mnoho mých životních okamžiků jsem si v průběhu života ovlivnila pouhým "přáním si" a dostala jsem se tak působením osudu k práci s energií a k magii. Studovala jsem okultní nauky, netradiční magické a silové techniky, práci s usměrněním energie. Životními zkušenostmi a praktikováním magie jsem si ověřila, jak působí síly v našich životech, a jak je nejlépe využít v náš prospěch.  


Oblast mého působení:


Pomáhám lidem i s obnovením vnitřních smyslů, intuice a elementárních schopností. Využívám netradičních technik, studuji skryté síly světa a zákonitosti běhu věcí i našeho osudu.

Filozofie mého bytí

Věřím, že vše souvisí se vším a naše bytí má hlubší smysl pochopitelný jen jedincům, kteří dosáhli osvícení. Věřím, že naše životní osudy jsou z větší části utvářeny našimi myšlenkami a postoji, a proto je můžeme z velké části ovlivnit.

Neexistuje jediná správná životní cesta. Duchovní proroci a učitelé zde pobývali a pobývají proto, aby se stali pro nás příkladem, jak dosáhnout osvícení. Svou duchovní cestu si však musíme nalézt sami, neboť cesta každého z nás je jedinečná a nenapodobitelná.

"Když ti ublíží ten, kterému jsi s velkými nadějemi prospěl, uč si ho vážit a ber ho jako svého nejcennějšího učitele, protože probíhá-li tvůj život snadno, staneš se změkčilým, když však prožíváš tragické okolnosti, můžeš si vypěstovat vnitřní sílu a odvahu čelit jim bez emocí."
Dalajláma

Ráda vám pomohu

Máte-li nějaký problém či dotaz, neváhejte mě kontaktovat, navrhnu pro vás nejlepší řešení...

Domů  /  Kontakt
© Copyright 2014 mirabilia.cz.