Magické rituály

Potřebujete ochránit od zlých osob, negativních sil, nebo se zbavit kleteb? Vyzkoušeli jste již vše a přesto vám stále něco brání ve štěstí? Nedaří se vám ve vztazích, v práci, nebo cítíte, že jste obklopeni negativní energií, jste soustavně unavení, vyčerpaní a bez života? Provází vás nešťastné náhody? 

Všude tam, kde pokusy o změnu či záchranu selhaly, je účinným řešením vyčištění prostor od negativních sil a energií, a jejich následná harmonizace. Osobní problémy je možné řešit pomocí magických rituálů, které osvobozují od negativních vlivů, odvrací zlé lidi a síly z života, a přitahují síly nápomocné. 

Rituály očistné zbaví osoby, místa a předměty od negativních energií, zruší kletby. Ochranné rituály vám vytvoří bariéru proti útočným energiím či ochrání vaše blízké. Rituály podpůrné přitahují do života příležitosti, štěstí, lásku a pomáhají nalézt nový pozitivní životní směr.

"V průběhu mé práce vycházím ze studia okultních nauk a praktických zkušeností."

Očista a vymítání

Vymítání a očista se rituálně provádí přímo v daném prostoru. Na dálku je možné rozpoznat, jaká existence se v daném místě nachází - k tomu stačí přesná adresa místa (můžete doplnit i o fotografii prostor).

Nikdy nepodnikejte vymítání sami, pokud s tím nemáte předchozí zkušenosti! Duše, entity, démoni či jiné bytosti mohou reagovat velmi zlostně a veškeré problémy a projevy se vám mohou zhoršit! 

V některých případech je vhodné provést i očistu či vymítání dané osoby, aby se zabránilo opakovanému zanesení prostor.

Rušení kleteb

Kletby, prokleté osoby, místa či předmětypůsobení černé magie, to vše může značně potrápit život a způsobovat nezdary v osobním či profesním životě. Vše se kromě série neštěstí projevuje také na našem zdraví a může mít zhoubné až devastující následky.

Je třeba rozpoznat, zda se jedná o nepřátelské a negativně působící síly ve vašem okolí, nebo se jedná o kletby, prokletá místa a předměty či rodové kletby atd. Osvobození se od těchto sil je možné pomocí magie a magická očista či rituál jsou v těchto případech opravdu na místě. Nedoporučuji nic provádět bez předchozích zkušeností, situaci můžete snadno zhoršit.

Magická ochrana

Obranná a ochranná magie je vhodná v případě podezření, že jste se stali obětí magického útoku, či jste pod negativním vlivem určité osoby, nebo se cítíte dlouhodobě oslabení a psychicky vyčerpaní bez zjevné vnější příčiny. Následkem je podlomené psychické a později i fyzické zdraví a celá řada negativních životních situací a náhlých špatných životních příhod.

Apatie k životu, únava, slabost a narušená psychika - to vše může být signálem, že vám něco bere životní sílu, a že je potřeba na své obraně zapracovat.

Magie lásky

V rámci magie lásky je možné zbavit se bloků, které brání v nalezení šťastné lásky či narušují harmonii v již existujícím vztahu.

Hlavní přínos kouzel na lásku je v tom, že pomáhají ukončit vlivy způsobené negativními prožitky z minulosti a vymanit se z opakování stále stejných chyb. Tím se Vámživot nasměřuje pozitivním směrem a přestanete si sami bránit v nalezení životního partnera. Vaše přání ohledně vztahu je díky rituálu podpořeno a okolnosti se proměňují.  

Rozborem vaší situace je možné odhalit pravou příčinu vašich problémů v lásce.

Postup při objednání služby

Nejprve provádím úvodní rozbor situace, který odhalí příčinu problému. Následně stanovím vhodný postup, který je nejlepším řešením situace, ve které se nacházíte. 

Pokud je součástí navrženého řešení i magický rituál, tento obsahuje postup a příhodné načasování, opatření speciálních pomůcek a moji přípravu. Součástí je dále výklad znamení, která se při rituálu objeví a obřadní zlikvidování pozůstatků po rituálu. 

Více o mně a mé práci ... >>

Při provádění magických rituálů ctím následující omezení:

Neprovádím žádné rituály, které mohou uškodit či ublížit druhé osobě. 

Rituál pro zvrácení běhu nemocí provádím pouze ve výjimečných případech. Mohu však provést detailní rozbor příčin vašich fyzických obtíží. Většina nemocí v těle často vzniká mnoho let. Nemoci jsou spjaty s vnějším prostředím, ve kterém nemocný člověk žije. U nemocného se tak musí hledat životní příčina. Většinou se jedná o více rovin k řešení. 

Mějte prosím na paměti, že třebaže duchovní a okultní praktiky dokáží divy, v některých životních situacích si prokážete lepší službu, pokud - ještě před použitím magie - vyhledáte konzultaci s odborníkem z dané oblasti, které se Váš problém týká, ať už jde o lékaře, psychologa, právníka, finančního poradce, sociálního pracovníka nebo i policii.

Domů  /  Kontakt
© Copyright 2014 Mirabilia.cz