Kouzlo lásky

Kouzel lásky existuje celá řada. Používají se v různých kombinacích pro veškeré strasti lásky, které si jen lze představit.

Hlavní přínos kouzel na lásku je v tom, že vám pomohou ukončit vlivy způsobené negativními prožitky z minulosti a vymanit se z opakování stále stejných chyb. Tím se váš život nasměřuje pozitivním směrem a přestanete si sami bránit v nalezení životního partnera. Vaše přání ohledně vztahu je díky rituálu podpořeno a okolnosti se proměňují.  

Co vše umí kouzla lásky vyřešit?

Kouzla na harmonický domov a zlepšení stávajícího vztahu umožňují získat nový náboj a chuť ve vztahu. Patří sem i ochrana před jinými lidmi či energiemi. Takovými mohou být nepřející příbuzní, přátelé a lidé z okolí, či vliv cizí černé magie, kdy vztah může být zatížen kletbami, které je potřeba nejprve rozpustit.

Velmi oblíbenou je magie na přitáhnutí milované osoby, partnera duše či přitáhnutí příležitosti k seznámení se

Na počátku před takovým magickým rituálem je naše přání, naše představa o lásce. Po vykonané magii lásky se však stává, že si člověk uvědomí, že usiloval o osobu, která je ve skutečnosti jiná, a nemohla tedy naplnit vysněné představy. Člověk zkrátka usiloval o sen o dané osobě, který měl s její skutečnou povahou pramálo společného. Magie i přesto zafunguje - začne měnit životní okolnosti tak, aby bylo možné vašeho přání dosáhnout - abyste mohli lásku šťastně prožívat. 

Další oblastí jsou  usmiřovací kouzla,  kterými je možné napravit kromě partnerského vztahu i jiné vztahy napříč rodinou, či vztahy mezi přáteli. 

Jejich opakem jsou kouzla pro hladký rozvod či rozchod, nebo na zhojení následků ze špatného rozchodu či rozvodu a ukončení vlivů způsobených negativními zážitky z minulosti.

Speciální oblastí je magická očista a ochranakterá snímá kletby a rodová zakletí, zbavuje opakující se smůly v lásce a jiných problémů, kterým je vztah postižen. Také odsunuje z našeho života bývalé partnery, kteří nám stále škodí, či nás magická ochrana zbaví dotěrných ctitelů.

"V rámci magie lásky ctím tato pravidla: nerozbíjet cizí vztahy, neusilovat o osoby zadané a to zejména žijící v manželství s dětmi. Mojí zásadou je také nepodporovat kouzly nevěru."

Tajemství šťastné lásky 

Tajemství cesty k naplněné a šťastné lásce je obsaženo v několika níže uvedených bodech:

Nejprve si vzpomeňte na vaše milostné zkušenosti a prožitky ve vztazích. Tato vztahová minulost se totiž zapsala ve vašem energetickém poli jako vzorec toho, jak věci chodí, co je pro vás dobré, co si zasloužíte či co je pro vás „k mání“. Milostný partner je pro nás ten, který je nám nejblíže, mnohdy proto nedokážeme zpochybňovat názory, které nám o nás předkládá. Za čas se s jeho názory na naši osobu ztotožníme a přijímáme je nevědomě jako vlastní osobní vzorec pro naše následující lásky a vztahy.

Druhým krokem je změna vašeho myšlení a vnímání sama sebe. Ve svém seznamu možná objevíte, že se mnohé situace opakují, nebo že stále narážíte na podobné typy partnerů. Možná zjistíte, že většina vztahů končila stejně či s obdobnými pocity. Všechny pochybnosti o sobě, všechny úsudky typu „nejsem dost dobrá“ je třeba odložit stranou a snažit se k sobě přistupovat s láskou, pochopením, umět si odpustit chyby. Není nic, co jste mohli udělat lépe. Rozhodovali jste se za určitých životních okolností ovlivněni získanými zkušenostmi. V takové situaci jste se rozhodli podle svého nejlepšího přesvědčení, a to je důležité. Nehodnoťte tedy svou minulost nijak jinak, než jen jako získanou zkušenost. 

Často si opakujte: „Zasloužím si mít krásný šťastný vztah.“ Každý den můžete myslet již jen na to, co asi váš životní partner právě dělá, kde bydlí, jak se asi má... a svou minulost pusťte z hlavy.

Za třetí je potřeba se zamyslet jak vaše vztahy začínaly. Vztahy vzniklé za nešťastných okolností či postavené na neštěstí druhých, buď nedopadají dobře, anebo je provází několik let útrap, kdy se musí oba partneři vymanit ze všeho, co svou láskou způsobili svému okolí. Jedná se o případy, kdy vzniklým vztahem dojde k rozbití manželství s dětmi, ať už svého nebo rodiny partnera, případně obou rodin. I když původní rodiny byli patrně nefunkční, způsobí takový krok smutek, zhrzelost, vztek a jiné negativní emoce nepřející a škodící nově vzniklému vztahu. Stejně tak předkové rodu bývalého partnera nemusejí být nakloněni vašemu počínání a je třeba se pokusit o smíření s předky a o magickou nápravu takové energetické spoušti.

Překvapivě hodně vztahů vzniká ze špatného popudu, není proto divu, že nemají šanci na úspěch:

- Chtěla jsem mít dítě, rodinu.
- Chtěla jsem dokázat bývalému partnerovi, že jsem bez něj šťastná.
- Nechtěla jsem být sama, nikdo jiný nebyl.
- Myslela jsem, že zamilování přijde časem.
- A tak dále.

Je nesnadné pokračovat v životě dobrým směrem, pokud je naše rozhodnutí na začátku ovlivněno zoufalstvím, či strachem, bezradností, pocitem povinnosti, nebo osamělostí aj. 

Co vložíte do začátku jakéhokoliv vašeho počinu, to se vám po čase vrátí znásobeno.

Výsledkem vašeho hledání ve vztahové minulosti bude jasná představa o tom, co již nechcete ve vztahu zažívat a co naopak tvoří pilíře vašeho vysněného šťastného vztahu. To ovlivní vaše chápání sebe sama, zaměří energii správným směrem a změní vaše vnímání nápadníků, kteří se objeví.

To vše umožní proměnu energie, kterou vyzařujete. Výsledkem bude změna v životě vedoucí ke šťastné lásce.


Rozbor problému

● rozbor situace, ve které se nacházíte a její vývoj
● Určení příčiny problému
● konkrétní návrh řešení


Magická podpora a ochrana

podpůrné a ochranné rituály v rámci:

● oblasti lásky, vztahů, projektů, aj.
● odstranění negativních sil a energií z energetického pole
● zbavení bloků a škodlivých vzorců 
● rozpuštění ulpělých kleteb
● očista od emocionálních zbytků
● ochrana a obrana před škodícími energiemi a osobami

... mějte osud ve svých rukou ...

Osobní ochranný amulet

Pořiďte si vlastní magický ochranný váček, který si sami doplníte o osobní jedinečnou ingredienci a podle postupu jej oživíte... 

Získáte váš osobní magický amulet vyznačující se velmi silnou a dlouhotrvající ochranou před všemi formami nebezpečí a energetických útoků.

Domů  /  Kontakt
© Copyright 2014 Mirabilia.cz