Hromnice  Imbolc 

Datum: 1. či 2. února nebo na první únorový úplněk

Nejčastěji je svátek slaven 2. února, tedy mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností.

V lidovém vnímání se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara. Křesťanskému označení svátku Hromnice, předcházel pohanský svátek Imbolc. Původně byl zasvěcen keltské bohyni Brigid, v křesťanské době byl přijat jako den sv. Brigity.

Tradice a současnost

Imbolc je „svátkem světel“ a pojí se k živlu ohně, důležitou částí svátku je i očista ohněm. Je začátkem pohanského roku, časem nové naděje a nových výhledů do budoucnosti. O tomto svátku mladý bůh dosahuje dospělosti a společně s Bohyní se vrací z podsvětí, kde zůstává jen starý bůh, jehož moc (projevená jako zima) už mizí. O tomto čase se zasvěcují noví adepti čarodějnictví.

V křesťanství Hromnicím odpovídá svátek „Uvedení Páně do chrámu“, dříve též „Očišťování Panny Marie“. Svátek připomíná událost z evangelií, kdy Ježíšova matka Marie přinesla svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. V chrámu se Marie setkala s prorokyní Annou a se Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“. Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíše-světle pochází zvyk, kdy se právě v den svátku za účelem ochrany před ohněm, bouří a bleskem světily svíce zvané Hromničky. Ty se poté během bouří dávaly do oken a lidé se modlili k Bohu za odvrácení možné pohromy. Tradičně se rozžíhala všechna světla. Rovněž bývalo zvykem dát hromničku umírajícímu člověku do ruky, aby jeho duši svítilo světlo na cestu do nebe.
Tímto dnem končila doba vánoční, sklízely se betlémy s chrámů a vánoční stromky. 

Staroslovanské zvyky se vázaly ke druhému novoluní roku, kdy naši předci očekávali příchod boha Peruna. Ten přicházel na pomoc nedávno narozenému mladému bohu Jarovítovi, aby pomohl zvítězit nad temnými silami a svrhnout vládu zimy a příroda se tak otevřela novému životu. Věřilo se, že s rachotem hromu prchají zlí duchovéproto se tomuto prvnímu zahřmění věnovala velká pozornost a lidé tento úkaz provázeli mnoha rituály. Přemisťoval se i nábytek v domech, hýbalo se s předměty, nadzvedávaly se a otáčely vozy, lidé před vraty usedlosti zatínali do země sekery. Takto se vyháněly zlí duchové ze stavení. 


Hromnice jsou také tradičním časem předpovídání počasí: Je-li jasno a svítí sluníčko, pak bude zima trvat nejméně dalších šest týdnů. Pokud je zamračeno a případně sněží či prší, potom lze očekávat rychlý nástup jara.

Ke Hromnicím se tak váže kolem čtyřiceti pranostik, nejznámější jsou:

Na hromnice o hodinu více.
Na hromnice jasná noc, bude ještě mrazů moc.
Zelené Hromnice – bílé Velikonoce.
Na Hromnice, zimy polovice.
Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.

Zvyšte vibrace ve vašem domově a přerušte energetická spojení s předměty, které nejsou v souladu s vaším životem. Je to příležitost pro nový začátek...  více >>

Tradičně svátek Hromnic spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává. 

V katolické církvi je tento svátek slaven také jako Den zasvěceného života. Hromnice jsou časem vize, kdy je dobré vše naplánovat, vytvořit cíle a stanovit první krůčky k jejich realizaci. Další část roku poskytne sílu potřebnou k jejich realizaci. Je možné využít i moci věštby, pro kterou nám stále přeje temná polovina roku.

Domácí minirituály pro svátek Hromnic

Hromnice jsou vhodným časem pro výrobu a zasvěcování svíček, které použijete později k rituálům.

Proveďte očistu sebe i prostor vykuřováním. Přemístěním nábytku rozproudíte stagnující energii v domě. Můžete použít koště na vymetení veškeré bídy a negativity ven z domu.

Zapalte větší množství svící, můžete umístit svíce do každého rohu místností v domě. Můžete zasadit tenké svíce do květináče se zeminou, za každý svůj cíl či přání jednu svíci. Během roku svíce můžete zapalovat a obnovovat vždy na úplňky, „zalévat“ svou energií či magickými oleji, nebo je můžete „hnojit“ popelem z podpůrných kouzel...

~ autor Mirabel   (více o mně)

Očista a harmonizace prostor

● vymítání duší a jiných bytostí
● očista prostor od negativních energií 
● očista a exorcismus osob
● harmonizace prostoru

Přítomnost duší a bytostí můžete vnímat různými projevy od lehčích až po přímé napadaní osob.

Vymítání a očista se provádí přímo v daném prostoru. Na dálku je možné rozpoznat, jaká existence se v daném místě nachází.

Magická podpora a ochrana

podpůrné a ochranné rituály v rámci:

● oblasti lásky, vztahů, projektů, aj.
● odstranění negativních sil a energií z energetického pole
● zbavení bloků a škodlivých vzorců 
● rozpuštění ulpělých kleteb
● očista od emocionálních zbytků
● ochrana a obrana před škodícími energiemi a osobami

... mějte osud ve svých rukou ...

Ráda vám pomohu ...

Máte-li nějaký problém či dotaz, neváhejte mě kontaktovat, navrhnu pro vás nejlepší řešení...

Domů  /  Kontakt
© Copyright 2014 mirabilia.cz.