Tajemství života v harmonii

Pokud chceme žít život v harmonii, je zapotřebí uvést v soulad všechny části našeho životního příběhu. Nejde jen o zharmonizování našeho žití v přítomnosti. Je potřeba vrátit se rovněž k minulosti a vymanit se z vlivů dopadajících na naši současnost a budoucnost.

Většině lidí se však opakovaně nedaří ve stejných oblastech života. Ať je příčinou nezdarů naše žití podle šablon plných naučených vzorců, či ať jsme vystaveni energetickým útokům z okolí, nebo se potýkáme s karmickým zatížením, výsledkem vždy je, že často prožíváme neúspěchy v lásce, ve vztazích, v práci, v získávání peněz a v životě vůbec.

Prožívat harmonický životní příběh je snem všech lidí. Abyste tohoto snu dosáhli, je zapotřebí odhalit všechny příčiny způsobující životní nezdary a odstranit je z vašeho energetického a informačního pole. Některé skutečnosti, které během života prožíváme, jsou odrazem toho, že si zkrátka chceme právě takto život prožít za účelem zdokonalení některé z našich částí. Nicméně mnoho si neseme z našich minulých životů, a tím se nám utváří podobné příběhy, dokud se nevymaníme z určitého stylu myšlení a konání. Jak říká Dalajláma, nemůžeme přímo ovlivnit minulost, ale můžeme se vypořádat s tím, co přinesla, uzavřít ji, a pracovat se vším, co na utváření našeho života v současném okamžiku má vliv. 

Nezdary v životě mají ve většině případů alespoň jednu ze těchto příčin:
1. Bloky či negativní informace a vzorce myšlení zakódované v energetickém poli.

Vznikají často již v dětství vlivem rodičů, učitelů, výchovy, ale i později vlivem nepřejících lidí, proradných přátel apod. V průběhu života se rovněž objeví kvůli prožitým stresovým, negativním situacím a v našem energetickém poli se umístí jako negativní informace.

Například děti mohou od rodičů často slýchávat: "jsi k ničemu", "jsi líný a proto ničeho nedosáhneš", kamarádi nás mohou častovat: "jsi zkrátka smolař" nebo "ty nemáš štěstí v lásce" či "to se ti jednou vrátí" apod. Prožitkem negativních situací si také sami doplňujeme další "fakta" o našem životě typu: "stále se mi nedaří", "jsem špatný", "na to nemám", "lidi mě nemají rádi", "nemám úspěch u žen" a další...

Pokud takové informace člověk přijme, stanou se mu v životě jedinou realitou.

Jsou to jakési minikletby, které se zakotví v našem energetickém poli jako negativní zápisy či bloky a v určitých životních situacích se poté spustí náš vlastní proces ničení všeho dobrého, co do života přijde. Jsme tak vystaveni opakovaným neúspěchům v obdobných oblastech života.

I přesto, že překážkou jsme si vlastně my sami, je pro nás velmi těžké a v mnoha případech nemožné tuto skutečnost změnit. Účinnou pomocí je praktikování tai-chi, jógy či meditačních technik, které některé bloky za několik měsíců či let cvičení odstraní. Pro všechny, co hledali rychlé a komplexní řešení, se velmi osvědčila  magická očista.

2. Kletby, uřknutí způsobené zlou vůlí druhých lidí.

Kletby, uřknutí či chcete-li uhranutí je druhou častou příčinou opakovaných nezdarů v jedné či více oblastech života. Z lehčí formy uhranutí nás může rozbolet hlava, můžeme být podráždění, či nám takové uhranutí způsobí skleslost či krátkodobý nezdar.

Vážnější jsou pak kletby seslané rituálem, zlořečením nebo jen silou nenávisti. Obdobné jsou karmické či rodové kletby, které se dědí v rodinách po generace.

Rozpuštění kleteb a odstranění jejich následků je poměrně náročné a člověk sám si s nimi zpravidla neporadí. Problém může vyřešit pouze zkušený čaroděj či čarodějka, jinak hrozí, že se vše spíše zhorší než napraví.

Rozbor problému

● rozbor situace, ve které se nacházíte a její vývoj

● určení příčiny Vašeho problému

● konkrétní návrh řešení 

Očista a ochrana osob v rámci:

● odstranění negativních sil a energií z energetického pole
● zbavení bloků a škodlivých vzorců 
● rozpuštění ulpělých kleteb
● očištění od emocionálních zbytků
● zrušení škodících energetických navázání

● ochrana a obrana před škodícími energiemi a osobami

... mějte osud ve svých rukou...

● vymítání duší a jiných bytostí
● očista prostor od negativních energií 
● očista a exorcismus osob
● harmonizace prostoru

Přítomnost duší a bytostí můžete vnímat různými projevy od lehčích až po přímé napadaní osob.

Vymítání a očista se provádí přímo v daném prostoru. Na dálku je možné rozpoznat, jaká existence se v daném místě nachází.

3. Lidé čerpající z člověka životní energii.

Mohou to být lidé, kteří nás v současnosti obklopují (někdy se jim říká energetičtí upíři), rovněž sem však patří i lidé z minulosti, kteří se v přítomnosti již nevyskytují, ale kteří jsou na člověku stále energeticky navázáni.

Toto negativní energetické propojení se projevuje nejen na fyzické či psychické úrovni ve formě únavy, vyčerpání, podrážděnosti, deprese, nemocí bez zjevné příčiny, ale také způsobuje opakované neúspěchy v životě.

Energetická provázanost vzniká mezi lidmi přirozeně. Čím je náš vztah k druhé osobě hlubší, tím je naše vzájemné propojení intenzivnější. Škodlivé se toto spojení stane až v případě, kdy je náš vzájemný vztah nevyvážený a jeden žije na úkor potřeb toho druhého a začne mu svým postojem, závistí, nepřejícností apod. škodit. Dalším příkladem škodlivého napojení je i situace, kdy s někým soucítíme natolik, že se na nás jeho vlastní špatný životní stav a smůla začne přenášet.

Je těžké v životě takovým situacím odolávat, zejména proto, že se často jedná o osoby nám blízké. Zrušení a zabránění vzniku škodlivých energetických propojení však neznamená zánik našeho vzájemného vztahu. Naopak máme šanci vytvořit nové spojení, které bude vzájemně vyrovnané a celkově povede ke zlepšení našeho současného společného vztahu.

Osobní ochranný amulet

Pořiďte si vlastní magický ochranný váček, který si sami doplníte o osobní jedinečnou ingredienci a podle postupu jej oživíte... 

Získáte váš osobní magický amulet vyznačující se velmi silnou a dlouhotrvající ochranou před nebezpečím a energetickými útoky.

Domů  /  Kontakt
© Copyright 2014 Mirabilia.cz