Magická moc amuletů a talismanů

Amulety jsou předměty, které svou magickou silou chrání svého nositele před zlými silami, nehodami, neštěstím, magickými útoky, kletbami, negativními energiemi apod. Mohou být rovněž zavěšeny na ochranu prostoru.

Talismany jsou předměty, které nositeli přitahují vytoužené vlivy, štěstí, příznivé a podpůrné energie.

„Aby byly amulety a talismany účinné, musí být magicky posvěceny.“

Mnoho lidí věří, že stačí zakoupit správný amulet a jsou ochráněni před působením temných a negativních sil. Bohužel většina dostupných amuletů nefunguje, jejich význam je přeceňován a nejsou ničím jiným, než pouhou ozdobou.

Sebekrásnější amulet vás neochrání, pokud mu nevdechnete život

Síla amuletů nespočívá v symbolu, který je na něm vyobrazen, ale v materiálu a postupu oživení amuletu. Nestačí tedy pouhá víra, amulet musí mít svou vlastní energetickou sílu, svého „ducha“, aby mohl svého nositele chránit.

Funkci amuletu či talismanu může plnit magický váček. Vždy záleží, k jakému účelu je zasvěcen.

Pořiďte si vlastní ochranný amulet
a sami si jej oživte

Magický ochranný váček si doplníte o osobní jedinečnou ingredienci a podle postupu jej oživíte... 

Získáte váš osobní magický amulet vyznačující se velmi silnou a dlouhotrvající ochranou před všemi formami nebezpečí a energetických útoků.

 

Mágové a šamani naplňují magické váčky všelijakými silovými předměty – léčivými rostlinami, pery, kořením, kůrou stromů, krystaly, symboly a podobně - podle jejich účelu.

Rozličné magické váčky se nacházejí v každé kultuře světa. Byly nalezeny v mykénských hrobkách i v egyptských pyramidách. Jsou součástí indiánského léčitelství a spirituality, používali se ve starém Orientu včetně Číny.

V křesťanské historii byly známy jako tzv. škapulíře. Škapulíře byly části mnišského roucha, nebo látkové pásy se zašitými modlitbami nebo obrázky svatých.

Magické amulety a jejich použití

"Amulet umístěte stranou před zrakem jiných lidí."

Ochranný amulet se nosí se při sobě – buď přímo na těle, například zavěšený na krku, nebo v kapse či v tašce, kabelce apod.
Amulet můžete rovněž zavěsit přímo v prostoru či uložit na konkrétní místo – kdekoliv uvnitř domu, do postele, do auta apod.

Jakmile budete mít pocit, že je magická moc váčku vyčerpána či jakmile splní svůj účel, je třeba jej vrátit zemi (zakopat nebo spálit a zahrabat popel).


~ Mirabel    (více o mně >>)

● rozbor situace, ve které se nacházíte a její vývoj
● určení příčiny vašehoproblému
● konkrétní návrh řešení

Magická očista a ochrana

Očista a ochrana osob v rámci:

● odstranění negativních sil a energií z energetického pole
● zbavení bloků a škodlivých vzorců 
● rozpuštění ulpělých kleteb
● očištění od emocionálních zbytků
● zrušení škodících energetických navázání

● ochrana a obrana před škodícími energiemi a osobami

● vymítání duší a jiných bytostí
● očista prostor od negativních energií 
● očista a exorcismus osob
● harmonizace prostoru

Přítomnost duší a bytostí můžete vnímat různými projevy od lehčích až po přímé napadaní osob.

Vymítání a očista se provádí přímo v daném prostoru. Na dálku je možné rozpoznat, jaká existence se v daném místě nachází.

Domů  /  Kontakt
© Copyright 2014 Mirabilia.cz