13 věcí, kterým je dobré se vyhnout

Aby náš život lépe plynul, je dobré jej posilovat zdravými návyky. Zvládat a usměrňovat naše emoce, myšlenky a chování tak, abychom mohli být v životě úspěšní. Podívejte se na věci, kterým je dobré se vyhnout a nechte se inspirovat, abyste byli v životě psychicky silní a zažívali úspěch.


1. Neztrácejte čas litováním se

Neutápějte se v sebelítosti ohledně své situace nebo toho, jak se k vám ostatní zachovali. Namísto toho buďte připraveni převzít zodpovědnost za svou roli v životě. Život se někdy zdá nespravedlivý a složitý, avšak jen do doby, než krizi překonáme. Sami pak většinou pochopíme, proč se některé věci udály. Pokud přijmeme naši současnost právě takovou jaká je a pochopíme fakt, že věci zkrátka mají svůj smysl, i když nám nemusí být hned vyjeven, rychleji těžké chvíle pominou. 

2. Nenechte se ovládat

Nedovolte ostatním, aby vás ovládali, ani jim nad sebou nedávejte moc. Neříkejte věci jako: „Kvůli šéfovi se cítím tak špatně“. Místo toho si uvědomte, že jen vy sami máte kontrolu nad svými emocemi a rozhodujete o tom, jak se zachovat.


3. Nebojte se změny

Nesnažte se vyhýbat změnám. Naopak, vítejte pozitivní změny a buďte ochotní být flexibilní. Změny jsou nevyhnutelné. Věřte, že máte dostatečnou schopnost adaptovat se.


4. Neplýtvejte silami na skutečnostech, jež neovlivníte

Silný člověk nebude nadávat na dopravní zácpu nebo vyšilovat kvůli ztracenému zavazadlu. Namísto toho se soustředí na to, co může v tu chvíli ovlivnit. Uvědomte si, že někdy můžete ovlivnit jen jedinou věc, a to váš přístup. Jiným přístupem však můžete zcela změnit běh událostí.


5. Nesnažte se všem zavděčit

Připusťte si, že se nemůžete zavděčit vždy a všem. Je to v pořádku. Nebojte se říci ne či vystoupit sám za sebe, pokud je to potřeba. Buďte laskaví a spravedliví. To, že někdy selžete ve snaze někoho učinit šťastným, je v pořádku.


6. Nebojte se podstoupit promyšlené riskování

Nepodstupujte nedbalé a hloupé risky, ale nebojte se riskovat promyšleně. Věnujte dostatek času zvážení risku a možných výhod před tím, než vykonáte velké rozhodnutí. Uvědomte si před tím i stinné stránky a možné špatné následky. Pokud pečlivě promyslíte řešení i pro tu nejhorší možnou variantu, nic vás nezaskočí.


7. Nelpěte na minulosti

Neztrácejte čas lpěním na minulosti a přáním si, aby události proběhly jinak. Stačí si být své minulosti vědom a dokázat se z ní poučit. Neprožívejte znovu a znovu špatné zkušenosti a nefantazírujte o slavných momentech. Namísto toho žijte v přítomnosti a plánujte budoucnost. To vám zajistí, že neuvíznete na místě.


8. Nedělejte pořád dokola stejné chyby

Přijímejte zodpovědnost za své chování a snažte se poučit z minulých chyb, abyste je již neopakovali. Posouvejte se dále. Proto máme budoucnost, abychom se mohli rozhodnout příště lépe. 


9. Nezazlívejte ostatním jejich úspěch

Oceňte a oslavte úspěchy jiných lidí. Nezáviďte a neciťte se podraženi, pokud vás někdo překoná. Místo toho si uvědomte, že úspěch přichází s úsilím, a právě to je třeba být ochoten vynaložit pro budoucí úspěch ve vašem životě.


10. Nevzdávejte se po prvním neúspěchu

Neúspěch není důvod ke složení zbraní. Naopak, využijte svůj neúspěch k dalšímu zlepšení a růstu a buďte ochotní zkoušet to tak dlouho, dokud to neuděláte správně. Traduje se, že Thomas A. Edison udělal 1000 neúspěšných pokusů než dokončil žárovku. On sám řekl: „Vynález je jen 1 % inspirace a 99 % dřiny".


11. Nebojte se být sami

Schopnost být sám je znakem psychické síly. Nebojte se ticha či zůstání o samotě jen se svými myšlenkami. Naopak můžete tento prostor pro sebe využít, abyste byli produktivní. Život není o závislosti na přítomnosti a rozptýlení ostatních. Užívejte si být sami se sebou. O samotě uslyšíte nejlépe svůj vnitřní hlas a můžete dosáhnout trvalého vnitřního klidu.


12. Nemějte pocit, že vám svět něco dluží

Věci v životě nejsou samozřejmost a to že se o nás někdo stará také není samozřejmé. Pokud jste přesvědčeni o tom, že se o vás každý postará a že vám svět dá všechno, nač si vzpomenete, může se stát, že brzy narazíte. Život vám poté dá pocítit, že je potřeba také příležitosti vyhledávat dle svých vlastních zásluh a možností.


13. Neočekávejte okamžité výsledky

Pokaždé, když se o něco snažíte, ať už jde o zlepšení svého zdraví nebo třeba rozjíždění podniku, neočekávejte okamžité výsledky. Pracujte však na tom jak nejlépe dovedete. Opravdová změna totiž potřebuje čas.


Zdroj: thoughtcatalog.com

Vymítání a očista prostor

● vymítání duší a jiných bytostí
● očista prostor od negativních energií 
● očista a exorcismus osob
● harmonizace prostoru

Přítomnost duší a bytostí můžete vnímat různými projevy od lehčích až po přímé napadaní osob.

Vymítání a očista se provádí přímo v daném prostoru. Na dálku je možné rozpoznat, jaká existence se v daném místě nachází.

Magická očista a ochrana

Očista a ochrana osob v rámci:

● odstranění negativních sil a energií z energetického pole
● zbavení bloků a škodlivých vzorců 
● rozpuštění ulpělých kleteb
● očištění od emocionálních zbytků
● zrušení škodících energetických navázání

● ochrana a obrana před škodícími energiemi a osobami

... mějte osud ve svých rukou ...

 

Domů  /  Kontakt
© Copyright 2014 Mirabilia.cz